Trang Chủ | Đăng nhập

Danh mục Cà Phê

Sản phẩm chính
Cà phê hạt Robusta
Cà phê hạt CuLi
Cà phê hạt MoKa
Cà phê Nguyên Chất pha phin
Cà phê Bột loại I
Cà phê Bột loại II
Cà phê hạt Robusta chưa rang
Cà phê hạt CuLi chưa rang
Cà Phê Chưa Rang Arabica
Đặc điểm, Mùi vị Cà Phê
Bảng giá Cà Phê sỉ & lẻ
Tin Tức
Giới Thiệu
Cao Nguyên Cà Phê

ĐC : 01 Ung Văn Khiêm - Pleiku - Gia Lai
ĐT : 0911 722 068 - 088 665 9919

Email : caonguyencaphe.gl@gmail.com

Thông tin thanh toán
TK: Trần Vĩnh Tuấn
STK: 0291000276944 - NH Vietcombank CN Gia Lai


Cà Phê Nguyên Chất Robusta - Cao Cấp
Giá : 110,000 VNĐ
Lượng Tịnh : 500 g

Click mua

Cà Phê Chưa Rang Robusta
Giá : 55,000 VNĐ
Lượng Tịnh : 1000 g

Click mua

Cà Phê Chưa Rang CuLi
Giá : 70,000 VNĐ
Lượng Tịnh : 1000 g

Click mua

Cà Phê Chưa Rang Arabica
Giá : 85,000 VNĐ
Lượng Tịnh : 1000 g

Click mua

Cà Phê Nguyên Chất CuLi - Cao Cấp
Giá : 115,000 VNĐ
Lượng Tịnh : 500 g

Click mua

Cà Phê Nguyên Chất Arabica - Cao Cấp
Giá : 155,000 VNĐ
Lượng Tịnh : 500 g

Click mua

Cà Phê Nguyên Chất Robusta
Giá : 90,000 VNĐ
Lượng Tịnh : 500 g

Click mua

Cà Phê Nguyên Chất CuLi
Giá : 95,000 VNĐ
Lượng Tịnh : 500 g

Click muaCao Nguyên Cà Phê
Địa chỉ : 01 Ung Văn Khiêm - Pleiku - Gia Lai
ĐT : 0911 722 068 - 088 665 9919
Email : caonguyencaphe.gl@gmail.com
Website : https://caonguyencaphe.com/